NESTLE KITKAT FLAVORS / INFLUENCER

TÄVLINGSVILLKOR

 1. ARRANGÖR
  1. Nestlé Sverige AB, Grenadjärgatan 6, 254 53 Helsingborg, är arrangör (”Arrangören”) och ansvarig för denna kampanj (”Kampanjen”).

 

 1. VEM KAN DELTA
  1. Deltagare måste vara minst 18 år dagen då de deltar i tävlingen. Minderåriga är automatiskt uteslutna ur Kampanjen och Arrangören förbehåller sig rättigheten att ta tillbaka ett pris eller neka vinnaren kompensation.
  1. Deltagare måste vara bosatta i Sverige.
  1. Anställda hos Arrangören eller deras anhöriga får ej delta i tävlingen. Även personer som är professionellt anknytna till tävlingen får inte delta i tävlingen.

 

 1. HUR DELTAR MAN
  1. Tävlingen pågår i 7 dagar från det att videon publiceras tills vi väljer en vinnare.
  1. För att delta i Kampanjen ska deltagare gå till Elin Brynzér TikTok. Deltagande sker via tävlingsmeddelandet. Arrangören granskar att alla deltagare uppfyller kriterierna för att delta i tävlingen.
  1. Endast ett bidrag per person är tillåtet. Om det kommer flera bidrag från eller i uppdrag av samma deltagare, kommer samtliga bidrag från deltagaren att diskvalifiseras. Bidrag från agenter, tredje part, organiserade grupper eller automatiskt genererade av dator är inte accepterade.
  1. Bidrag som är kränkande, sexistiskt eller på annat sätt anstötligt eller bidrag som uppmanar brott kommer automatiskt att bli diskvalificerade.

 

 1. PRISER
  1. Totalt distribueras 1 pris. Priserna är enligt beskrivningen nedan:

Tier 1 pris: 1x KitKat Suitcase, 48 x KitKat Bars (värde 500 SEK)

  1. Priset är det som beskrivs i dessa villkor. Priset kan inte bytas mot kontanter eller andra alternativ. Andra eventuellt tillkommande personliga kostnader, så som skatt, är på vinnarens eget ansvar.
  1. Priserna är beroende av tillgänglighet och Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ersätta priser av lika eller större värde.

 

 1. VINNARE
  1. Vinnare kommer att utses via Elin Brynzér TikTok. Det kommer att finnas en chans att vinna i kampanjperioden.
  1. Alla beslut tagna av Arrangören är slutgiltiga, bindande och kan inte överklagas.
  1. Vinnarna kommer att kontaktas direkt via e-post eller telefonnummer, men Arrangören ansvarar inte för misslyckad kommunikation eller fel som orsakas utanför Arrangörens rimliga kontroll. Arrangören meddelar varje vinnare om när och hur priset kommer att leverer
  1. Om en utvald vinnare inte kan bli kontaktad av någon anledning, eller varken kan eller vill motta priset, kommer en alternativ vinnare att bli utsedd av Arrangören och bli erbjuden priset. Detta kan Arrangören göra utan ansvar för den första vinnaren.

 

 1. PERSONLIG INFORMATION
  1. Arrangören kan kräva att deltagarna anger personuppgifter som ett villkor för deltagande i tävlingen. Detta kan till exempel vara: fullständigt namn, fullständig adress, bostadsort e-postadress, telefonnummer och ålder. Annan information kan också krävas.
  1. Personuppgifter som lämnas in i samband med tävlingen kommer endast att användas för att administrera och genomföra tävlingen och kommer att raderas när tävlingen är avslutad och priset utdelat. Deltagaren kan när som helst kontakta Arrangören för att kontrollera, begära en ändring eller radering av deras personuppgifter.
  1. Genom att delta i Kampanjen accepterar deltagaren insamling och behandling av sina personuppgifter i enlighet med vad som anges i dessa villkor.

 

 1. ALLMÄN INFORMATION
  1. Om någon aspekt av denna kampanj av någon anledning inte kan köras som planerat kan organisatören efter eget iniativ, avsluta, ändra eller avbryta Kampanjen och även ogiltigförklara eventuellt drabbade bidrag (detta inkluderar, datavirus, nätverksfel, buggar, manipulering, obehörigt ingripande, bedrägeri, tekniska fel eller någon orsak som inte kan kontrolleras av Arrangören eller som påverkar säkerheten, rättvisan, integriteten eller genomförandet av denna Kampanj).
  1. Arrangören förbehåller sig rätten att  korrigera eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen.
  1. Genom att delta i denna kampanj accepterar deltagarna (i) att de är bundna av dessa villkor, inklusive alla deltagarkrav och (ii) accepterar att vara bundna av Arrangörens beslut som är bindande i frågor som rör Kampanjen. Om man inte följer dessa villkor kan det leda till diskvalificering
  1. Ingen garanti på priset lämnas av Arrangören.
  1. Arrangören är inte ansvarig för förlust eller skada som drabbats av någon deltagare eller vinnare (inklusive indirekta skador eller följdskador), eller för personskada som drabbats eller uppstått som en följd av att delta i denna kampanj eller för att ta emot priset förutom något ansvar som inte kan uteslutas genom lagstiftning.
  1. Genom att lämna in ett bidrag ger deltagaren tillåtelse till organisatören att fritt, obegränsad i tiden och utan rätt till ersättning för deltagaren använda bidraget i marknadsföringskampanjer och av andra kommersiella skäl.